ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
7,617,659
1,713,791
2,763,026
2,921,190
3,059,775
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
7,617,659
1,713,791
2,763,026
2,921,190
3,059,775
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް