ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
8,197,987
121,767
139,655
153,335
168,369
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
8,197,987
121,767
139,655
153,335
168,369
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް