ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
75,173,624
20,249,280
51,673,485
53,548,284
55,514,328
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
75,173,624
20,249,280
51,673,485
53,548,284
55,514,328
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް