ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
5,947,969
25,628,772
42,780,538
17,865,894
7,918,543
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
5,947,969
25,628,772
42,780,538
17,865,894
7,918,543
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް