ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
125,171
95
-
-
-
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
125,171
95
-
-
-
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް